การแจ้งเตือน ()

นโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้

ในนโยบายนี้ คำว่า “คุกกี้” ที่เราใช้จะหมายถึงคุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดตามคำสั่งของสหภาพยุโรปว่าด้วย การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

คุกกี้ คือชิ้นส่วนข้อมูลที่เว็บไซต์ขอให้เบราว์เซอร์จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของคุณ คุกกี้ช่วยให้เว็บไซต์ “จดจำ” การใช้งานและการตั้งค่าความต้องการของผู้ใช้เอาไว้ อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่รองรับคุกกี้ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าเบราวเซอร์ของตัวเองไม่ให้รับคุกกี้บางประเภทหรือคุกกี้อย่างใดอย่างหนึ่งได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้งานยังสามารถลบคุกกี้เมื่อไรก็ได้ เว็บไซต์นี้อาจจะมีลิงก์ที่นำไปยังเว็บไซต์ภายนอก เมื่อคุณตามลิงก์ดังกล่าวไป เว็บไซต์ภายนอกอาจจะแสดงผลแบบเต็มหน้าจอ (ในกรณีนี้ คุณจะต้องใช้ปุ่มลูกศรย้อนกลับบนเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อกลับมายังเว็บไซต์นี้) หรือในบางกรณี ระบบอาจจะแสดงในจอเดียวกับเว็บไซต์นี้ (ในกรณีนี้ คุณจะสามารถกลับมายังเว็บไซต์นี้โดยการใช้ปุ่มนำทางภายในกรอบหน้าจอ) ในกรณีที่เว็บไซต์ภายนอกปรากฎในกรอบของเว็บไซต์นี้ ทั้งหมดนี้เพื่อความง่ายในการย้อนกลับมายังเว็บไซต์นี้ และไม่ได้แสดงว่าเราจะรับผิดชอบเกี่ยวกับเว็บไซต์ภายนอกที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าเว็บไซต์นั้นจะเป็นเจ้าของและดำเนินการโดยบริษัทอื่น ๆ ของเชลล์ก็ตาม ลิงก์ต่าง ๆ เหล่านี้มีไว้สำหรับช่วยคุณสามารถหาเว็บไซต์ บริการ และ/หรือสินค้าที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่คุณสนใจได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย คุณมีหน้าที่ตัดสินใจว่าบริการและ/หรือสินค้าบนเว็บไซต์เหล่านี้เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ของคุณหรือไม่ บริษัท เชลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ไม่่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อเจ้าของหรือผู้ปฏิบัติการเว็บไซต์ หรือสินค้าหรือบริการที่พวกเขาจัดหาไว้ หรือต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ และไม่ได้ให้หรือตกลงยอบรับเงื่อนไข การรับประกัน หรือข้อกำหนด หรือการรับรองเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหล่านี้ หรือยอมรับความรับผิดที่เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหล่านี้ (ซึ่งรวมถึงความรับผิดอันเกิดจากการกล่าวอ้างใด ๆ ว่าเนื้อหาของเว็บไซต์ภายนอกซึ่งเว็บไซต์นี้ได้รวมลิงก์ไว้มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม)
เราใช้คุกกี้เพื่อให้ทราบได้ว่า คุณมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราอย่างไร และเพื่อช่วยปรับปรุงพัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้ดีขึ้นเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ตัวอย่างเช่น คุกกี้บางตัวจะจดจำการเลือกภาษาหรือการตั้งค่าของคุณ ทำให้คุณไม่ต้องตั้งค่าซ้ำเมื่อกลับเข้ามาที่เว็บไซต์อีกครั้ง นอกจากนี้เรายังใช้คุกกี้ในการระบุตำแหน่งพื้นที่เพื่อแสดงให้คุณทราบถึงตำแหน่งของสถานีบริการเชลล์และที่ตั้งสำนักงานของเชลล์ที่ใกล้ที่สุด และช่วยให้เรานำเสนอข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับคุณได้ เช่น วิดีโอในเว็บไซต์ โดยเราอาจศึกษาพฤติกรรมการใช้งานของคุณในเว็บไซต์เพื่อแสดงโฆษณาแบบกำหนดกลุ่มเป้าหมายบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเพื่อ “ทำการตลาด” ผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้แก่คุณอีกครั้ง
คุกกี้ของเราและของบุคคลภายนอก
เว็บไซต์ของเราใช้งานทั้งคุกกี้ของเราเองและของบุคคลภายนอก
คุกกี้ของเรา คือคุกกี้ที่ออกโดยโดเมนของเว็บไซต์shell.com ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะใช้เพื่อระบุการตั้งค่าภาษาและตำแหน่งที่ผู้ใช้งานเลือก หรือเพื่อช่วยในการแสดงผลเพื่อการใช้งานพื้นฐานของเว็บไซต์
คุกกี้ของบุคคลภายนอก คือคุ้กกี้ที่ออกและบริหารจัดการโดยบุคคลอื่น เช่น พันธมิตรทางธุรกิจของเชลล์หรือผู้ให้บริการต่าง ๆ คุกกี้ประเภทนี้อาจจำเป็นสำหรับการแสดงแบบฟอร์มบางอย่างบนเว็บไซต์ เช่น การส่งแบบฟอร์มการสมัครงาน หรืออนุญาตให้มีการโฆษณานอกเว็บไซต์ของเชลล์
คุกกี้แบบช่วงเวลา
คุกกี้แบบช่วงเวลาคือคุกกี้ชั่วคราวที่ใช้ในการจดจำคุณระหว่างทีุ่คุณเข้ามาชมเว็บไซต์ และจะหมดอายุลงเมื่อคุณปิดเว็บเบราว์เซอร์
คุกกี้ถาวร
คุกกี้ถาวรใช้เพื่อจดจำความชอบของคุณภายในเว็บไซต์ และจะยังอยู่ในเดสก์ท็อปหรืออุปกรณ์พกพาของคุณ แม้ว่าคุณจะปิดเบราว์เซอร์ไปแล้วหรือจะเปิดเครื่องใหม่ก็ตาม เราใช้คุกกี้เหล่านี้ในการวิเคราะหฺ์พฤติกรรมของผู้ใช้งานเพื่อสร้างรูปแบบการเข้าชม เพื่อที่ว่าเราจะสามารถปรับปรุงฟังก์ชั่นของเว็บไซต์สำหรับคุณและผู้อื่นที่เข้ามาขมเว็บไซต์ของเชลล์ คุกกี้เหล่านี้ยังช่วยให้เราสามารถนำคุณไปยังโฆษณาที่กำหนดกลุ่มเป้าหมายเอาไว้ และสามารถวัดประสิทธิผลของฟังก์ชั่นของไซต์และโฆษณาของเราได้ด้วย
คุกกี้และเทคโนโลยีในการโฆษณา เช่น เว็บบีคอน พิกเซลส์ และแท็กของเครือข่ายโฆษณาแบบไม่ระบุตัวตน ช่วยให้เรานำเสนอโฆษณาที่คุณน่าจะสนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เทคโนโลยีเหล่านี้ยังช่วยให้เราเก็บข้อมูลโดยรวมเพื่อตรวจสอบ การศึกษาวิจัย และการจัดทำรายงานด้านประสิทธิภาพสำหรับบริษัทโฆษณา พิกเซลส์ทำให้เราเข้าใจและสามารถปรับปรุงการนำเสนอโฆษณาแก่คุณ และทำให้เราทราบว่าคุณได้รับชมโฆษณาใดไปแล้ว และเนื่องจากเบราว์เซอร์ของคุณอาจจะทำการดึง โฆษณาและเว็บบีคอนได้โดยตรงจากเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายโฆษณา เครือข่ายเหล่านี้จึงสามารถดู แก้ไข หรือตั้งค่าคุกกี้ของตนเองได้เสมือนกับว่าคุณเป็นผู้ขอเรียกเว็บเพจจากไซต์ของเครือข่ายนั้นด้วยตัวเอง
แม้ว่าเราจะไม่ใช้คุกกี้ในการสร้างโปรไฟล์ของคุณจากประวัติการเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่น ๆ ก็ตาม แต่เราใช้ข้อมูลโดยรวมจากเว็บไซต์เหล่านี้ในการแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องและอิงจากความสนใจของคุณ เราจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปให้บริษัทโฆษณา คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับโฆษณานอกไซต์หรือโฆษณาที่แจ้งข้อมูลแก่บุคคลภายนอกได้ โดยการตั้งค่าคุกกี้ในเครื่องของคุณ การตั้งค่านี้มิได้ทำให้โฆษณาหายไปจากหน้าที่คุณเข้าชม แต่โฆษณาที่คุณได้รับนั้นจะไม่ได้ตรงกับความสนใจของคุณ ซึ่งหมายความว่าโฆษณาจะไม่ถูกจับคู่กับความสนใจของคุณที่คุกกี้จัดเก็บเอาไว้นั่นเอง
สำหรับการทำงานบางอย่างภายในเว็บไซต์ของเรานั้น เราจะใช้บริการที่จัดหาให้โดยบุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเข้ามาเยี่ยมชมเว็บเพจที่มีวีดีโอจาก YouTube ฝังอยู่ หรือมีลิงก์เชื่อมไปยัง YouTube วีดีโอหรือลิงก์เหล่านี้ (และเนื้อหาอื่น ๆ ที่จัดหาให้โดยบุคคลภายนอก) อาจมีคุกกี้ของบุคคลภายนอกอยู่ด้วย และเราแนะนำให้คุณอ่านดูนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านี้เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของพวกเขา
คุณสามารถเลือกที่จะปฏิเสธหรือสกัดกั้นคุกกี้ทั้งหมดหรือคุกกี้บางประเภทที่เว็บไซต์เชลล์กำหนดไว้ให้คุณได้โดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่าคุกกี้ในเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถเปลี่ยนความต้องการของคุณบนเชลล์เว็บไซต์ และ/หรือเว็บไซต์ของผู้จัดหาบริการที่เป็นบุคคลภายนอกกำหนดไว้ให้คุณได้ โดยเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณ โปรดทราบด้วยว่าเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ ดังนั้น หากคุณไม่ประสงค์ที่จะให้ใช้คุกกี้ คุณอาจจะต้องคอยสกัดกั้นหรือลบคุกกี้ทิ้งอยู่เสมอ หากว่าคุณปฏิเสธการใช้คุกกี้ คุณก็ยังคงสามารถที่จะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ แต่การทำงานบางอย่างบนเว็บไซต์อาจไม่ถูกต้องหรือไม่ดีเท่าที่ควร คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิเสธ หรือการลบคุกกี้ ตลอดจนข้อมูลเพิ่มเติมทั่วไปเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org การเยี่ยมชมเว็บไซต์โดยไม่ลบหรือปฏิเสธคุกกี้นั้น ถือว่าคุณตกลงอนุญาตให้เชลล์จัดเก็บคุกกี้ที่คุณไม่ปฏิเสธไว้บนเครื่องของคุณได้
คุกกี้
รายละเอียด
ลิ้งค์สำหรับ
ยกเลิกคุกกี้
Adobe Analytics
เราใช้ Adobe Analytics เพื่อทำความเข้าใจว่าผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้อย่างไร และมีส่วนร่วมในเว็บไซต์อย่างไรบ้าง ข้อมูลจะนำมาใช้ปรับปรุงพัฒนาประสบการณ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ และจะไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงจะไม่มีการแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลภายนอกใดๆ
Facebook
Facebook ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายเพื่อนของคุณผ่านเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นบนมือถือ เราทำให้การแบ่งปันข้อมูลที่คุณสนใจบน Facebook เป็นเรื่องง่ายขึ้น และบางครั้ง เราก็อาจจะแสดงโฆษณาที่กำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้บน Facebook โดยอิงจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของคุณบนเว็บไซต์ของเรา
Google Analytics
เราใช้ Google Analytics เพื่อทำความเข้าใจว่าแคมเปญสื่อสารของเราทำงานอย่างไร และคุณมีการตอบสนองต่อเว็บไซต์ของเราอย่างไร เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้
YouTube
เราฝังวิดีโอหรือใส่ลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังวิดีโอจาก YouTube ไว้ในเว็บไซต์ของเรา ดังนั้น เมื่อคุณเข้าชมหน้าที่มีเนื้อหาจาก YouTube หรือลิงก์ไปที่ YouTube คุณจะได้รับคุกกี้จาก YouTube ด้วย