การแจ้งเตือน ()

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ต้อนรับสู่เว็บไซต์ เชลล์ ประเทศไทย เว็บไซต์ เว็บไซต์นี้เป็นของและดำเนินการโดย Shell International B.V. ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียน ในประเทศเนเธอร์แลนด์ หมายเลขจดทะเบียน 27155369 ที่ตั้งสำนักงานของบริษัทอยู่ที่ Carel van Bylandtlaan 30, 2596 HR The Hague, The Netherlands

ผู้เข้าชมเว็บไซต์นี้มีผลผูกมัดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ ดังนั้นกรุณาอ่านสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้ด้วยความรอบคอบก่อนดำเนินการต่อ สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ “เว็บไซต์นี้” เว็บไซต์นี้” หมายถึง เว็บไซต์ เชลล์ ประเทศไทย เว็บไซต์ ซึ่งเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ของเชลล์

เว็บไซต์อื่นของเชลล์อาจจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขซึ่งแตกต่างจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ในการสำรวจเว็บไซต์ของเชลล์นั้น กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละเว็บไซต์ที่คุณเข้าชม และอย่าคาดว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับทุกเว็บไซต์ของเชลล์

 • กลุ่มบริษัทเชลล์ต่างมีความเป็นนิติบุคคลที่มีความเป็นเอกเทศออกจากกัน แต่ในเว็บไซต์นี้ บางครั้งเราอาจจะใช้คำว่า “เชลล์” “กลุ่ม” “พวกเรา” หรือ “เรา” เมื่อมีการอ้างถึงกลุ่มบริษัทเชลล์ในความหมายโดยทั่วไป หรือเมื่อไม่มีวัตถุประสงค์ที่เป็นประโยชน์ในการระบุชื่อบริษัทเชลล์บริษัทใดบริษัทหนึ่งอย่างจำเพาะเจาะจง
 • เว็บไซต์นี้อาจจะมีลิงก์ที่นำไปยังเว็บไซต์ภายนอก เมื่อคุณตามลิงก์ดังกล่าวไป เว็บไซต์ภายนอกอาจจะแสดงผลแบบเต็มหน้าจอ (ในกรณีนี้ คุณจะต้องใช้ปุ่มลูกศรย้อนกลับบนเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อกลับมายังเว็บไซต์นี้) หรือในบางกรณี ระบบอาจจะแสดงในจอเดียวกับเว็บไซต์นี้ (ในกรณีนี้ คุณจะสามารถกลับมายังเว็บไซต์นี้โดยการใช้ปุ่มนำทางภายในกรอบหน้าจอ) ในกรณีที่เว็บไซต์ภายนอกปรากฎในกรอบของเว็บไซต์นี้ ทั้งหมดนี้เพื่อความง่ายในการย้อนกลับมายังเว็บไซต์นี้ และไม่ได้แสดงว่าเราจะรับผิดชอบเกี่ยวกับเว็บไซต์ภายนอกที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าเว็บไซต์นั้นจะเป็นเจ้าของและดำเนินการโดยบริษัทอื่น ๆ ของเชลล์ก็ตาม ลิงก์ต่าง ๆ เหล่านี้มีไว้สำหรับช่วยคุณสามารถหาเว็บไซต์ บริการ และ/หรือสินค้าที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่คุณสนใจได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย คุณมีหน้าที่ตัดสินใจว่าบริการและ/หรือสินค้าบนเว็บไซต์เหล่านี้เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ของคุณหรือไม่ บริษัท เชลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ไม่่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อเจ้าของหรือผู้ปฏิบัติการเว็บไซต์ หรือสินค้าหรือบริการที่พวกเขาจัดหาไว้ หรือต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ และไม่ได้ให้หรือตกลงยอบรับเงื่อนไข การรับประกัน หรือข้อกำหนด หรือการรับรองเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหล่านี้ หรือยอมรับความรับผิดที่เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหล่านี้ (ซึ่งรวมถึงความรับผิดอันเกิดจากการกล่าวอ้างใด ๆ ว่าเนื้อหาของเว็บไซต์ภายนอกซึ่งเว็บไซต์นี้ได้รวมลิงก์ไว้มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม)
 • ข้อมูลหรือคำแนะนำทั้งหมดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ถือเป็นเรื่องทั่วไป และคุณไม่ควรจะอาศัยข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการตัดสินใจใด ๆ
  บริษัท เชลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พยายามตรวจสอบดูแลให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ถูกต้อง ณ เวลาที่ระบุลงในเว็บไซต์ แต่ไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว บริษัท เชลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ของคุณอันเป็นผลมาจากการเชื่อถือข้อมูลหรือคำแนะนำดังกล่าว หรือความสูญเสียหรือความเสียหายที่คุณได้รับอันเป็นผลมาจากการที่คุณดำเนินการดังกล่าว
 • เชลล์สงวนสิทธิ์ในการติดตามข้อมูลที่มีการส่งหรือได้รับจากพื้นที่ความคิดเห็นใด ๆ ที่มีการจัดไว้ให้ เชลล์อาจจะทบทวน เพิกถอน หรือสกัดกั้นเนื้อหาใด ๆ ที่มีการโพสต์ได้ทุกเวลาและตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวและไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีที่ส่วนใดก็ตามของไซต์นี้เสนอโอกาสให้คุณเข้าร่วมหรืออ่านข้อมูลจากพื้นที่แสดงความคิดเห็น กรุณาตระหนักว่าการสื่อสารที่โพสต์ในพื้นที่แสดงความคิดเห็นนี้เป็นความคิดของผู้ที่โพสต์การสื่อสารดังกล่าว และไม่ถือว่าเป็นทัศนะของเชลล์ เชลล์ไม่รับผิดชอบหรือไม่รับผิดสำหรับข้อมูลใดก็ตามที่โพสต์ไว้ในพื้นที่แสดงความคิดเห็นโดยผู้ใช้งานพื้นที่แสดงความคิดเห็นนั้น และคุณจะต้องไม่ใช้พื้นที่แสดงความคิดเห็นในการโพสต์ อัปโหลด หรือส่งต่อข้อมูลหรือรูปภาพที่หมื่นประมาท ฝ่าฝืนความเป็นส่วนตัว หรือที่เป็นการผิดกฎหมายด้วยวิธีการอื่นใด
 • เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยเนื้อหาต่าง ๆ ทั้งที่เป็นตัวอักษร รูปภาพและเสียง ซึ่งได้รับความคุ้มครองในด้านลิขสิทธิ์ และ/หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นๆ ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหลายในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เชลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือบริษัท เชลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ์เหล่านั้นให้สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของ เว็บไซต์นี้ได้
 • เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยเครื่องหมายการค้า ทั้งเครื่องหมาย คำว่า ”เชลล์” (Shell) และสัญลักษณ์รูปหอยเชลล์ เครื่องหมายการค้าที่ปรากฏในเว็บไซต์เหล่านี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เชลล์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าเหล่านั้นให้ใช้ในเว็บไซต์นี้ได้ ธงของประเทศต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้เป็นของ Gang of Coconuts และได้ให้อนุญาตแก่เชลล์ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา - อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 • คุณสามารถ
  เข้าไปยังส่วนใดก็ได้ในเว็บไซต์นี้
  ทำสำเนาจากหน้าหนึ่งหน้าใดหรือทุกหน้าเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงแบบส่วนตัวของคุณเอง

 • เชลล์สงวนสิทธิ์ในการติดตามข้อมูลที่มีการส่งหรือได้รับจากพื้นที่ความคิดเห็นใด ๆ ที่มีการจัดไว้ให้ เชลล์อาจจะทบทวน เพิกถอน หรือสกัดกั้นเนื้อหาใด ๆ ที่มีการโพสต์ได้ทุกเวลาและตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวและไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีที่ส่วนใดก็ตามของไซต์นี้เสนอโอกาสให้คุณเข้าร่วมหรืออ่านข้อมูลจากพื้นที่แสดงความคิดเห็น กรุณาตระหนักว่าการสื่อสารที่โพสต์ในพื้นที่แสดงความคิดเห็นนี้เป็นความคิดของผู้ที่โพสต์การสื่อสารดังกล่าว และไม่ถือว่าเป็นทัศนะของเชลล์ เชลล์ไม่รับผิดชอบหรือไม่รับผิดสำหรับข้อมูลใดก็ตามที่โพสต์ไว้ในพื้นที่แสดงความคิดเห็นโดยผู้ใช้งานพื้นที่แสดงความคิดเห็นนั้น และคุณจะต้องไม่ใช้พื้นที่แสดงความคิดเห็นในการโพสต์ อัปโหลด หรือส่งต่อข้อมูลหรือรูปภาพที่หมื่นประมาท ฝ่าฝืนความเป็นส่วนตัว หรือที่เป็นการผิดกฎหมายด้วยวิธีการอื่นใด
 • คุณไม่สามารถ
  คัดลอก (ไม่ว่าจะโดยการพิมพ์ลงในกระดาษ เก็บลงในแผ่นดิสก์ ดาวน์โหลด หรือไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม) แจกจ่าย (ซึ่งรวมถึงการแจกจ่ายสำเนา) เผยแพร่ ปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม หรือใช้เนื้อหาที่บรรจุอยู่ในเว็บไซต์ด้วยวิธีการอื่นใด ยกเว้นที่ระบุไว้ใต้หัวข้อ “คุณอาจจะ” ข้อจำกัดเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนในเว็บไซต์
  ถอนลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือประกาศทรัพย์สินทางปัญญาที่อยู่ในเนื้อหาเดิมจากเนื้อหาซึ่งถูกคัดลอกหรือทำสำเนาจากเว็บไซต์

 • ไม่มีการแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางเชลล์
 • เชลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อาจจะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขและข้อจำกัดความรับผิดที่กำหนดไว้ด้านบนเป็นครั้งคราว เมื่อค้นดูเว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับว่าคุณยอมผูกพันตนตามเงื่อนไขและข้อกำหนดและข้อจำกัดความรับผิดในปัจจุบัน และดังนั้นคุณควรจะตรวจสอบข้อกำหนดเหล่านี้ทุกครั้งที่คุณกลับมาเข้าชมเว็บไซต์
 • เชลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อาจจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบและเนื้อหาของเว็บไซต์นี้เมื่อใดก็ได้
 • เชลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อาจจะระงับการดำเนินการของเว็บไซต์นี้เพื่อการสนับสนุนหรืองานซ่อมบำรุง ไม่ว่าจะเพื่อปรับปรุงเนื้อหาหรือเพื่อเหตุผลอื่นใดก็ตาม
 • เชลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเข้าเว็บไซต์นี้มื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การคุ้มครองข้อมูล
 • รายละเอียดส่วนบุคคลที่มอบให้แก่ เชลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือบริษัทอื่น ๆ ของเชลล์ ผ่านทางเว็บไซต์นี้จะถูกนำไปใช้งานตามนโยบาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราเท่านั้น กรุณาอ่านเนื้อหานี้ด้วยความระมัดระวังก่อนดำเนินต่อ เมื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับทางเรา หมายความว่าคุณยินยอมให้มีการใช้ข้อมูลดังกล่าวตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเรา
 • หากคุณมีคำถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ กรุณา ติดต่อเรา
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายอังกฤษ และในกรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้นอันเกี่ยวข้องข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์นี้ หรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเป็นสัญญา หรือการละเมิด หรือนิติสัมพันธ์ทางกฎหมายใด ๆ ให้ศาลอังกฤษมีอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทเหล่านั้น ซึ่งมิใช่ศาลที่มีเขตอำนาจแต่เพียงผู้เดียว